ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سهل انگار

sahl[']engār

کسی که هر کار یا پیشامدی را آسان انگارد؛ آن‌که کاری را آسان شمارد و در آن دقت نکند؛ لاقید.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ