ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سمه

seme

دست‌افزاری شبیه جارو که با آن به پارچه آهار می‌زنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ