ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سمبولیسم

sambolism

مکتبی و سبکی در هنر و به‌ویژه در ادبیات که برای بیان و احساسات درونی یا واقعیت‌های اجتماعی از نمادها بهره می‌گیرند؛ نمادگرایی؛ نمادپردازی.

۱. نمادگرایی
۲. نمادپردازی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ