ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سفینه

safine

۱. [جمع: سُفُن و سُفائِن] کشتی.
۲. کتابی که در آن مطالب مختلف خصوصاً اشعار جمع شده باشد؛ جُنگ.
۳. (نجوم) از صورت‌های فلکی جنوبی دارای ۴۵ کوکب که به شکل کشتی تصویر کرده‌اند و سهیل هم جزء آن‌ است.
⟨ سفینهٴ فضایی: فضاپیمایی که برای جمع‌آوری اطلاعات به مدار زمین یا اجرام آسمانی دیگر فرستاده می‌شود.

۱. جهاز، غراب، کشتی
۲. دفتر شعر، تذکره، جنگ، دفتر، دیوان، کتاب
۳. فضاپیما

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ