ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

سفیدبخت

sefidbaxt

خوشبخت؛ نیک‌بخت.

۱. خوشبخت، نیکبخت
۲. نیکفرجام، موفق (درازدواج)، سفیدروز

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما