ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرپوش

sarpuš

۱. پارچه‌ای که زنان با آن سر خود را بپوشانند.
۲. آنچه بالای چیزی بگذارند که روی آن پوشیده شود.

۱. پوشینه، در، درپوش
۲. کلاه
۳. روسری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ