ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سره مرد

saremard

۱. مرد برگزیده.
۲. جوانمرد.
۳. [مجاز] بی‌ریا.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ