ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرمست

sarmast

۱. مست؛ سرخوش؛ بانشاط.
۲. مغرور.

۱. سرخوش
۲. کچول، کیفور، لول، ملنگ
۳. شاد، شادمان، مسرور، میزده، نشئه
۴. مخمور ≠ خمار
۵. مغرور، فخور، خودپسند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ