ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سرس

seres

درختی با برگ‌های باریک و کوتاه و گل‌های زرد خوشبو که برگ، پوست و تخم آن در طب قدیم به کار می‌رفته؛ درخت زکریا.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ