ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سردبیر

sardabir

کسی که مقالات و اخبار روزنامه یا مجله زیر نظر او تهیه و تنظیم شود و بعد از صاحب‌امتیاز و مدیر دارای اختیارات برای اداره کردن امور روزنامه و حک و اصلاح مطالب آن باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ