ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سجاحت

sajāhat

۱. نرم‌خو شدن.
۲. آسانی و نرمی.
۳. نرم‌خویی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ