ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ستاره شناسی

setārešenāsi

شناختن ستارگان؛ اخترشناسی؛ علم هیئت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ