ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ستاره شناس

setārešenās

کسی که ستاره‌ها را می‌شناسد و علم هیئت می‌داند؛ اخترشناس؛ ستاره‌شمر؛ منجم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ