ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سبزی پلو

sabzipolo[w]

غذایی که از برنج و انواع سبزی‌های معطر مخصوص درست می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ