ترجمه مقاله

سایبان

sāy[e]bān

= سایه‌بان

۱. آفتابگردان، سایهپوش، سایهگاه، آلاچیق، سایهبان، سایهوان، شامیانه، چتر، سایهپوش، سایهگاه، عرش، نش
۲. چادر، شامیانه، سراپرده، خیمه

ترجمه مقاله