ساویس

sāvis

۱. پنبۀ زده‌شده که لای جامه بگذارند.
۲. جامه‌ای که لای آن پنبه دوخته باشند.
۳. هرچیز نفیس و گران‌مایه.

۱. ارزشمند، گرانمایه
۲. نفیس
۳. پنبهزدهشده

ساویس

لغت‌نامه دهخدا

ساویس . (ص ، اِ) چیز گرانمایه . || پنبه ٔ محلوج . || جامه ٔ پنبه آگنده را گویند که در روز جنگ پوشند. (برهان ) (آنندراج ). پنبه آگنده که هنگام جنگ سلاح سازندش . (شرفنامه ٔ منیری ). || (اِ) سبدی باشد که زنان پنبه را که بجهت رشتن مهیا و آماده کرده باشند در آنجانهند. (برهان ) (آن

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما