ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساذج

sāzaj

گیاهی بدون ریشه با برگ‌های شبیه برگ گردو که در هندوستان در آب‌های راکد می‌روید و در طب قدیم برای تقویت معده به کار می‌رفته و دارای خاصیت ضد حشرات نیز هست.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ