ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ساختمان

sāxtemān

۱. بنا؛ عمارت.
۲. (اسم مصدر) ساختن؛ بنا کردن.
۳. طرز ساخت.

۱. بنا، ساخت، عمارت
۲. آپارتمان، خانه، ویلا
۳. ساختار
۴. نهاد، وضع
۵. معماری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ