ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زینب

zeynab

۱. (زیست‌شناسی) درختی خوش‌منظر و خوش‌بو.
۲. (صفت) [قدیمی] جبان؛ ترسو.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ