ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیراب

zirāb

راه آب زیر حوض یا استخر که هرگاه بخواهند آب خارج شود آن را باز می‌کنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ