ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زولانه

zo[w]lāne

= زاولانه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ