ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زنبق

zambaq

گیاهی پایا، با برگ‌های دراز شمشیری، ساقۀ کوتاه و گل‌هایی به رنگ‌های مختلف که مصرف دارویی دارد؛ سوسن؛ سوسن آزاد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ