ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زمن

zamen

۱. ناقص و معیوب.
۲. برجای‌مانده؛ زمین‌گیر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ