ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

زاهری

zāheri

۱. گیاه خوش‌رنگ‌وبو؛ گیاه خوش‌بو: ◻︎ تاپدید آمدت امسال خط غالیه‌بوی / غالیه خیره شد و زاهری و عنبر خوار (عمارۀ مروزی: شاعران بی‌دیوان: ۳۵۷).
۲. بوی خوش.

زاهری

لغت‌نامه دهخدا

زاهری .[ هَِ ] (اِ) بوی خوش را گویند و بجای راء بی نقطه زای نقطه دار هم آمده است . (برهان قاطع) (رشیدی ). مأخوذ از تازی ، بوی خوش . (ناظم الاطباء). بوی خوش باشد. (لغت فرس اسدی ص 527). بوی خوش باشد و ممکن است مأخوذ از لفظ زهر بمعنی شکوفه ٔ ع

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما