ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ریاضی

riyāzi

۱. (ریاضی) علمی که دربارۀ مقادیر و اعداد بحث می‌کند و شامل حساب، جبر، مقابله، و هندسه است.
۲. (صفت نسبی، منسوب به ریاضَة) مربوط به ریاضیات.
۳. (صفت نسبی، منسوب به ریاضَة، اسم) از رشته‌های دبیرستانی.

انگارش، رایشگری، رایش، رایگر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ