ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روغنی

ro[w]qani

۱. روغن‌دار؛ چرب.
۲. نانی که در خمیر آن روغن زده باشند.
۳. روغنگر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ