ترجمه مقاله

روتاری

rotāri

۱. گردنده.
۲. (اسم) انجمنی که در سال ۱۹۰۵ میلادی از صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ به‌منظور کمک به امور خیریه در شهر شیکاگو تشکیل شد و به‌تدریج در اغلب کشورهای جهان شعبه‌هایی تٲسیس کرد. Δ در تهران نخستین باشگاه روتاری در سال ۱۹۵۶ تٲسیس شد.

ترجمه مقاله