ترجمه مقاله

رواقی

‌ra(e)vāqi

گروهی از فلاسفۀ قدیم یونان که در یکی از رواق‌های شهر آتن شاگردان خود را تعلیم می‌دادند. Δ رواقیان فایدۀ حکمت را تعیین روش زندگی و تهذیب اخلاق می‌دانستند.

ترجمه مقاله