ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رهاط

rehāt

۱. متاع؛ کالا.
۲. رخت‌ خانه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ