ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رنده

rande

۱. در نجاری، وسیله‌ای که با آن چوب و تخته را ‌تراشیده و صاف و هموار می‌کنند.
۲. وسیله‌ای با سوراخ‌های لبه‌دار تیز از جنس فلز یا پلاستیک که برای ریزریز کردن برخی موادغذایی از آن استفاده می‌شود.
۳. آنچه به‌وسیلۀ رنده ریز شده باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ