ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رمش

rameš

۱. رمیدگی؛ ترس و گریز.
۲. نفرت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ