ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفات

rofāt

شکسته‌شده؛ از‌هم‌ریخته.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ