ترجمه مقاله

رباط

re(o)bāt

۱. (زیست‌شناسی) رشته‌هایی که استخوان‌ها یا غضروف‌ها را به هم پیوند می‌دهد.
۲. [قدیمی] مهمان‌سرای میان راه؛ کاروان‌سرا.
۳. [قدیمی] خانقاه یا مکانی برای سکونت طلاب و درویشان.
۴. [قدیمی، مجاز] دنیا؛ جهان.

۱. خانقاه، خوان، کاروانسرا، لنگر، مرزبانی
۲. سواران
۳. بند، رشته، زردپی

ترجمه مقاله