ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رامندی

rāmandi

۱. از مردم رامند.
۲. لهجه‌ای ایرانی که در رامند به آن تکلم می‌کنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ