ترجمه مقاله

راحل

rāhel

۱. کوچ‌کننده.
۲. [مجاز] وفات‌یافته.

ترجمه مقاله