ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذریه

zorriy[y]e

۱. فرزند.
۲. نسل.
۳. فرزندان.

احفاد، اولاد، دودمان، سلاله، فرزندان، نسل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ