ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذباب

zobāb

۱. مگس.
۲. پشه.
۳. زنبور به‌ویژه زنبور عسل.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ