ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیگ افزار

dig[']afzār

داروهای خوش‌بو از قبیل فلفل و زردچوبه و زیره و هل و دارچین که در خوراک‌ها می‌ریزند؛ افزار؛ اوزار؛ بوافزار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ