ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیفتری

difteri

بیماری واگیرداری که باعث ایجاد عشایی کاذب در حلق و حنجره می‌شود. از عوارض آن گلودرد، تب، سرفه، گرفتگی صدا و در صورت وخامت، ناراحتی‌های قلبی، کلیوی، و فلج دست و پا را موجب می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ