دیالوگ

diyālog

۱. (ادبی، سینما، تئاتر) گفتگویی که میان اشخاص یک داستان، نمایشنامه یا فیلم صورت می‌گیرد.
۲. گفتگو در مورد مسائل فرهنگی، اجتماعی و مانند آن.

خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما