ترجمه مقاله

دود

dud

۱. جسم تیره‌رنگ شبیه بخار یا ابر که هنگام سوختن چیزی از آن جدا می‌شود و به هوا می‌رود.
۲. [قدیمی، مجاز] ناله.
⟨ دود دادن: (مصدر متعدی) چیزی را نزدیک دود یا میان دود قرار دادن برای خشکانیدن آن.
⟨ دود زدن: (مصدر لازم) [عامیانه]
۱. دود کردن؛ دود پخش کردن چیزی که در حال سوختن است.
۲. دود پس دادن چراغی که با نفت می‌سوزد.
⟨ دودودم: [عامیانه، مجاز] دایر بودن بساط چای و قلیان و پخت‌و‌پز و لوازم مهمانی.

بخار، دخان، وافور

ترجمه مقاله