ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوئل

du'el

جنگ تن‌به‌تن برای تلافی اهانت و اعادۀ شرف که در گذشته معمول بود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ