ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دو

do[w]

۱. = دویدن
۲. (ورزش) از رشته‌های ورزشی دوومیدانی.
۳. دونده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): پردو، کم‌دو، نیک‌دو.
⟨ دو استقامت: (ورزش) دویدن به مسافت ۱۵۰۰ متر یا بیشتر که قدرت و استقامت لازم دارد.
⟨ دو امدادی: (ورزش) دویدن چند تن با معاونت یکدیگر.
⟨ دو سرعت: (ورزش) دویدن به مسافت ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۴۰۰ متر.
⟨ دو ماراتن: (ورزش) دویدن به مسافت حدود ۴۲ کیلومتر. Δ دراصل، نام خلیج و دهکده‌ای در یونان است که به گفتۀ برخی مورخان در سال ۴۹۰ قبل از میلاد در آن ناحیه جنگی میان سپاهیان ایران و یونان رخ داد و یک سرباز یونانی مسافت ۴۲ کیلومتر را دوید تا خبر فتح سربازان یونانی را به دهکدۀ ماراتن برساند.
⟨ دو‌و‌میدانی: (ورزش) انواع دوها و پرش‌ها و نیزه‌پرانی و پرتاب وزنه که در میدان ورزش صورت می‌گیرد.

۱. تاخت، خیز، کورس
۲. دور، نوبت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ