ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ده کیا

dehkiyā

کدخدا؛ دهخدا؛ رئیس و بزرگ‌تر ده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ