ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دهستان

dehestān

چند ده نزدیک به ‌هم که جزء یک بخش باشد؛ قسمتی از بخش؛ بخش نیز قسمت کوچکی از شهر و شامل چند دهستان است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ