ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دند

dand

تخم میوۀ بیدانجیر ختایی که به‌اندازۀ پستۀ کوچک است و هر سه دانۀ آن در یک غلاف جا دارد و در ابتدا سبزرنگ است و پس از رسیدن زرد یا سیاه می‌شود. مغز آن در طب به کار می‌رود. برگ‌هایش شبیه برگ بادنجان و گل‌هایش زردرنگ است و بلندیش تا سه متر می‌رسد؛ حب‌السلاطین.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ