ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دل درد

deldard

دردی که در معده یا روده‌ها پیدا شود؛ درد شکم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ