ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلیک

dalik

گل سرخ صحرایی؛ گیاهی صحرایی، گل آن بی‌بو و دارای چهار برگ است. پس از ریختن برگ‌های گل ثمر آن پیدا می‌شود و آن میوه‌ای است شبیه زیتون که پس از رسیدن زرد یا سرخ‌رنگ می‌شود و دانه‌های سفید درازی دارد که در طب به کار می‌رود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ