ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلیر

de(a)lir

دلاور؛ پردل؛ شجاع؛ بی‌باک.

باشهامت، بهادر، بیباک، بیپروا، پرجگر، پهلوان، تهمتن، جراتمند، جنگاور، دلاور، رزمآور، رشید، شاطر، شجاع، صفدر، قوی، گرد، مبارز، متهور، نترس ≠ ترسو، جبون

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ