ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دله دزد

daledozd

آن‌که در هرجا هرچیز کم‌بها که بیابد بدزدد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ